Kyberodyssea

Vážení návštěvníci,

s radostí vás vítáme na výstavě "Kyberodyssea", která je otevřena pro širokou veřejnost a má za cíl poskytnout edukativní průzkum světa kybernetické bezpečnosti skrze silnou vizuální symboliku. Naše expozice je umístěna v kontextu současné digitální éry, představující nás všechny jako cestovatele v nekonečném vesmíru internetu.
Cílem výstavy je především osvěta a zvýšení povědomí o významech a důsledcích kybernetických hrozeb, které se dotýkají našeho každodenního života. Přiznáváme, že při našem snažení zpřístupnit složité téma kyberbezpečnosti jsme mohli zjednodušit některé aspekty, což může vést k technickým nepřesnostem. Za toto bychom rádi požádali o pochopení, zejména od odborné veřejnosti. Naše zjednodušení jsou motivována snahou o maximální srozumitelnost.
Výstava "Kyberodyssea" je výsledkem komunikace s umělou inteligencí, a tak vše, co zde uvidíte a uslyšíte, představuje především vizí a interpretaci umělé inteligence na danou problematiku, často s děsivými výsledky. Představujeme hybridní pohled, který může být pro některé návštěvníky mírně strašidelný, ale naším záměrem je ukázat některé aspekty bez příkras a iluzí, aby se otřáslo těmi, kdo vnímají internet jako bezproblémové, idylické a bezpečné místo. Internet je vším, jen ne tímto.
Naším cílem není prezentovat ucelené dílo, ale spíše upozornit na oblasti kybernetické bezpečnosti, které jsou laickými uživateli internetu často přehlíženy, bagatelizovány nebo jsou pro ně neznámé. Cílem je inspirovat k dalšímu zájmu a studiu této důležité problematiky.
Audio doprovod ke každému obrazu byl ozvučen pomocí umělé inteligence a přeložen do osmi jazycích, jejichž překlady byly pečlivě zkontrolovány. Přesto nevylučujeme možnost mírných jazykových nepřesností, za což se omlouváme.
Doufáme, že výstava "Kyberodyssea" vás nejen inspiruje, ale také poskytne nové pohledy na digitální svět, jeho krásu i skrytá nebezpečí. Expozice je doprovázena audiovýkladem v osmi jazycích, včetně češtiny, a nabízí stručné doplňující texty.
Věříme, že odnesete nejen příjemné zážitky, ale i cenné informace, které obohatí váš digitální život a zvýší vaši online bezpečnost. Přejeme vám příjemné prožití a nové poznatky na této jedinečné cestě digitálním světem.

S díky a přáním zajímavého zážitku,
váš organizační tým výstavy "Kyberodyssea" a umělá inteligence (GPT+Dall-E).

Czech
00:00/ 00:10
English Ivan Zelinka
00:00/ 00:10
Russian Ivan Zelinka
00:00/ 00:10
France Ivan Zelinka
00:00/ 00:10
Spain Ivan Zelinka
00:00/ 00:10
Germany Ivan Zelinka
00:00/ 00:10
Arabic Ivan Zelinka
00:00/ 00:10
Chinese Ivan Zelinka
00:00/ 00:10
Chcete vědět víc?